PROCÉS ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

CURS 2018/2019

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

CURS 2018/2019

de l'1 al 31 de maig, tots dos inclosos


LLISTATS ADMESOS I LLISTES D'ESPERA

A CONTINUACIÓ TROBAREU ELS LLISTATS D'ADMESOS I LLISTES D'ESPERA. ESTAN AMB EL DNI QUE VÀREU POSAR A LA INSCRIPCIÓ EN EL SEU MOMENT. EL PRIMER DOCUMENT QUE TROBAREU ÉS EL DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTAR EN CAS D'ESTAR ADMESOS COM A NOU ALUMNE/A DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA. ELS ALUMNES DELS CURSOS ANTERIORS NO HAN DE PRESENTAR CAP D'AQUESTS DOCUMENTS LLEVAT QUE HAGI CANVIAT ALGUNA DE LES DADES QUE DEMANAM.

● L'horari d'atenció al públic és:

 

  

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ

NO

9-14h

NO

9-14h

NO

HORABAIXA

15-20.30h

15-20.30h

15-20.30h

15-20.30h

15-20.30h

               L’adreça electrònica per a consultes és admiescolamusica@gmail.com

LLISTAT D'AMESOS I HORARIS

 

LLISTES D'ESPERA

 

 

 

CENS DEFINITIU

El fet de sortir en aquest cens (per als alumnes de nova inscripció) no suposa tenir plaça sinó que la inscripció ha estat emplenada correctament i que es segueix en el procés.

 

 

 

 

 

CENS PROVISIONAL

Qualsevol consulta i / o rectificació d'aquest cens s'ha de fer per escrit a l' adreça electrònica admiescolamusica@gmail.com . El proper dimarts dia 12 procedirem a la publicació del cens definitiu. El fet de sortir en aquest cens (per als alumnes de nova inscripció) no suposa tenir plaça sinó que la inscripció ha estat emplenada correctament i que es segueix en el procés.

 

SORTEIG LLETRA

En el sorteig públic de  lletra, a partir de la qual es farà la adjudicació d'horaris a totes les franges d'edat, realitzada el dia 1 de juny a les 17.30 hores (l'acta de la qual es pot consultar al panell informatiu del centre) la resultant ha estat la E

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ