INSCRIPCIÓ CURS 2017/2018

OFERTA EDUCATIVA  I FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CURS 2017/2018

Vos presentam l'oferta educativa per al curs 2017/2018 i a continuació el formulari on line de matriculació. El termini és fins el 31 de maig (inclòs).
Des dels vuit als devuit anys l'agrupació instrumental forma part indissoluble de la formació tal i com queda detallat en cada un dels itineraris. L'acceptació, en cas positiu, de la plaça significa acceptar la càrrega lectiva que comporta.
L'identificador associat a cada itinerari el necessitareu saber en el moment de l'adjudicació d'horaris en el mes de juny ja que, a partir d'aquest curs, els horaris els penjarem a la web però no amb els noms i llinatges de l'alumne/a sinó amb el seu DNI i aquest identificador.
A continuació de l'oferta educativa trobareu el formulari d'inscripció on line.
Adjuntam, com a fitxer, al final de la pàgina el Procés d'admissió per al curs 2017/2018 que vos recomanam que llegiu ja que el seu desconeixement no eximeix de la seva aplicació. L'emplenament del formulari d'inscripció suposa l'acceptació de l'esmentat document.
Vos convidam a visitar la nostra pàgina al Facebook per tal que pogueu veure les activitats que feim.

 

OFERTA EDUCATIVA 2017/2018

ENSENYAMENTS NO REGLATS

ITINERARI

IDENTIFICADOR

EDAT

PLACES VACANTS 1718

CÀRREGA LECTIVA 1718

MÚSICA PER A NADONS

No-ni-no

NNN

0-1 anys

8

45’

Plou i fa sol

PFS

1-2 anys

5

45’

Toqueu manetes

TMN

2-3 anys

0

45’

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Petimúsics 3

PM3

3 anys

13

45’

Petimúsics 4

PM4

4 anys

4

45’

Petimúsics 5

PM5

5 anys

2

45’

Rodamúsics 6

RM6

6 anys

16

30’        EXPRESSIÓ MUSICAL

30’        AGRUPACIÓ ORFF

30’        COR

Rodamúsics 7

RM7

7 anys

6

30’        EXPRESSIÓ MUSICAL

30’        RODA D’INSTRUMENTS

30’        COR

EXPRESSIÓ MUSICAL

Si fa sol 1

SFS1

8 anys

5  places per instruments a determinar, pendents d’adjudicació alumnes oficials

1h15’   INSTRUMENT COL·LECTIU

45’       EXPRESSIÓ MUSICAL

1h        AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)

30’       COR (opcional)

Si fa sol 2

SFS2

9 anys

1 clarinet, 1 flauta, 1 guitarra, 2 percussió, 2 piano, 2 saxo, 2 trompeta, 1 violí.

Si fa sol 3

SFS3

10 anys

1 violí, 2 trompeta, 1 saxo, 2 piano, 1 flauta.

1h15’   INSTRUMENT COL·LECTIU

45’       EXPRESSIÓ MUSICAL

30’       COR

1h       AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)

Si fa sol 4

SFS4

11 anys

1 clarinet, 2 percussió, 1 piano, 2 saxo, 2 trompeta, 2 violí, 2 violoncel.

12·18

Bateria

BAT

12 a 18 anys

1

45’     EXPRESSIÓ MUSICAL

45’    INSTRUMENT

1h     AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL(I)

Violoncel

VLC

12 a 18 anys

0

Guitarra

GTR

12 a 18 anys

2

Trombó

TRB

12 a 18 anys

2

Guitarra elèctrica

GTE

12 a 18 anys

3

Piano

PNO

12 a 18 anys

0

Clarinet

CLA

12 a 18 anys

2

Cant modern

CMD

12 a 18 anys

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Archivos adjuntos