Departament d'Agrupacions instrumentals

El Departament d'Agrupacions instrumentals està format per:

Samuel García

Lluís Segura

Begonya López

Xim Domenech

Rosa Cardona

Llucia Gomila